DAMJANIĆ

Priča započinje početkom 18. stoljeća kada je obitelj Jurković počela podizati nasade vinograda na području Fuškulina pokraj Poreča. Sve do kraja 2. svjetskog rata obitelj je obrađivala 30 ha poljoprivrednog zemljišta od čega je 20 ha bilo pod vinogradom. Nakon 50-tak godina stanke, početkom novog tisućljeća potomci, točnije obitelj Damjanić, započinju sa ponovnim podizanjem nasada vinograda na istim plodorodnim površinama.

Upornim radom nakon 15-tak godina obitelj Damjanić raspolaže sa 10,5 ha vinograda i moderno opremljenim podrumom, gdje stečeno znanje i ljubav prema vinarstvu primjenjuje mladi enolog Ivan Damjanić. Naglaskom na što bolju kvalitetu obitelj Damjanić koristi se najmodernijom tehnologijom u proizvodnji vina a rezultati se vide iz dobivenih medalja na domaćim i međunarodnom natjecanjima – izložbama vina.

 

 

Težina 1,6 kg
Vina