Mediteranska prehrana štiti od kardiovaskularnih bolesti

Iva Marasović, mag.ing.preh.ing.

Davnih 60tih godina u SAD-u cvijeta industrija fast food-a, na svakom koraku otvaraju se male zalogajnice koje nude slasne hamburgere, pržene krumpiriće… Cijela nacija „zaluđena“ je novim trendom u prehrambenoj industriji. U tom razdoblju nitko se ne obazire na posljedice koje prehrana ima na zdravlje, a zdrastvena slika Amerikanaca je postajala sve lošija. Psiholog Keys* uočava kako: „naizgled zdravi ljudi padaju kao pokošeni po ulicama SAD-a“, razlog su bile fatalne posljedice kardiovaskularnih bolesti (KVB). Stopa smrtnosti u SAD-u bila je izuzetno visoka.

Keys je skupio tim znanstvenika s raznih područja s ciljem da pronađe uzrok toj „pošasti“. Povezao se sa znanstvenicima iz sedam zemalja: SAD, Japan, Finska, Nizozemska, Italija, Grčka, Jugoslavija s ciljem usporedbe načine prehrane te općenito stil života tih zemalja. Kao rezultat nastala je studija The Seven Counties Study koja je pionir u istraživanju prevencije KVB.

Zašto baš tamo?

Proučavajući situaciju u drugim zemljama svijeta, znanstvenici su uočili da je stopa smrtnosti od tih bolesti znatno manja u zemljama na području tzv. Mediteranskog bazena. Naime tradicionalna mediteranska kuhinja bazirana je na visokom unosu voća, povrća, leguminoza, mahunarki, ribe, umjerenom unosu mesa, posebno crvenog, te mliječnih proizvoda, časa vina nakon svakog obroka te sva hrana začinjena je maslinovim uljem.

S druge strane, moderan i ubrzan način života, već je bila dio svakodnevnice razvijenih europskih zemalja te SAD-a što je za posljedicu imalo sve manji naglasak na prehrani koju je većinski sačinjavala pržena hrana na rafiniranim uljima.

Koji je zaključak The Seven country study-a i zašto je ona važna?

The Seven Countries Study je prva, pionirska studija koja je dokazala utjecaj ishrane i načina života na pojavu KVB, da su rizici koji uzrokuju KVB univerzalni za sve populacije diljem svijeta, a najvažnije da se KVB može prevenirati.U toj studiji prvi put se spominje termin „Mediteranska prehrana“, a u ovom istraživanju dokazali su da tradicionalan način ishrane te stil života s područja Mediterana štiti od brojnih KVB.

Situacija se nije promijenila bitno niti danas, i dalje u svijetu najviše ljudi umire prvenstveno od kardiovaskularnih bolesti (KVB). Prema podacima WHO-a 2015. 17,7 milijuna ljudi je umrlo od posljedica KVB-a, a te smrti čine 31% od svih globalnih uzroka smrti. I mada je The Seven Country Study imala brojne kritike, ipak je dala veliki doprinos u prevenciji KVB, pa se tako brojni nutricionisti diljem svijeta slažu i preporučuju upravo Mediteransku prehranu kao prevenciju kardiovaskularnim bolestima.

IZVORI

Kastorini, C. M., Panagiotakos D. B., Chrysohoou, C., Georgousopoulou, E., Pitaraki, E., Puddu, P. E., Tousoulis, D., Stefanadis, C., Pitsavos, C. (2016): Metabolic syndrome, adherence to the Mediterranean diet and 10- year cardiovascular disease incidence: The ATTICA study, Atherosclerosis 246, str. 87 – 93

Sofi, F., Cesari, F., Abbate, R., Gensini, G. F., Casini, A. (2008) Adherence to Mediterranean diet and health status: meta-analysis, BMJ 337

The Seven Coutries Study, https://www.sevencountriesstudy.com/

WHO-World Health Organization, http://www.who.int/en/