DOSTAVA

Zemlja Broj radnih dana do 1kg do 2kg do 3kg do 5kg do 10kg do 15kg
HRVATSKA 1 40,00 40,00 45,50 45,50 53,00 53,00
SLOVENIJA 1 ili 2 100,00 100,00 100,00 124,00 131,00 131,00
MAĐARSKA 1 ili 2 125,00 125,00 125,00 154,00 163,00 163,00
AUSTRIJA 2 125,00 125,00 125,00 154,00 163,00 163,00
SLOVAČKA 2 125,00 125,00 125,00 154,00 163,00 163,00
RUMUNJSKA 3 do 5 125,00 125,00 125,00 260,00 270,00 270,00
ČEŠKA 2 125,00 125,00 125,00 154,00 163,00 163,00
NJEMAČKA 3 125,00 125,00 125,00 162,00 166,00 166,00
POLJSKA 3 do 5 125,00 125,00 125,00 162,00  166,00 166,00
BUGARSKA 3 do 5 125,00  125,00 125,00 260,00 270,00 270,00
BELGIJA 3 do 5 125,00 125,00 125,00 162,00 166,00 166,00
NIZOZEMSKA 3 do 5 125,00 125,00 125,00 162,00 166,00 166,00
LUKSEMBURG 3 do 5 125,00 125,00 125,00 162,00 166,00 166,00
ITALIJA 3 ili 4 125,00 125,00 125,00 255,00 270,00 270,00
DANSKA 5 ili 6 125,00 125,00 125,00 255,00 270,00 270,00
FRANSCUSKA 4 125,00 125,00 125,00 255,00 276,00 276,00
VELIKA BRITANIJA 4 125,00 125,00 125,00 255,00 270,00 270,00
ŠVEDSKA 4 ili 6 125,00 125,00 125,00 201,00 218,00 218,00
LITVA 4 ili 5 125,00 125,00 125,00 232,00 251,00 251,00
LATVIJA 4 ili 5 125,00 125,00 125,00 232,00 251,00 251,00
ESTONIJA 4 ili 5 125,00 125,00 125,00 232,00 251,00 251,00
ŠPANJOLSKA 4 125,00 125,00 125,00 255,00 276,00 276,00
PORTUGAL 6 125,00 125,00 125,00 255,00 276,00 276,00
GRĆKA 6 ili 7 125,00  125,00 125,00 320,00 351,00 351,00
FINSKA 6 ili 7 125,00 125,00 125,00 320,00 351,00 351,00
IRSKA 5 125,00 125,00 125,00 255,00 276,00 276,00
BIH 2 107,00 113,00 127,00 127,00 149,00 149,00
SRBIJA 2 ili 5 107,00 113,00 127,00 127,00 149,00 149,00

* Cijene su izražene u kunama.