Contact

IDEA ISTRA turistička agencija i usluge u turizmu d.o.o., Ljudevita Posavskog 27, Pula, Grad Pula – Pola
Registrirano u: Trgovačkom sudu u Rijeci – stalna služba u Pazinu MBS: 040292356 OIB: 12115830175