BIG SEE INTERIOR DESIGN AWARD 2019: MUSEUM OLEI HISTRIAE BY STUDIO FABRIKA

category

Novosti

author

MUZEJ

Kuća istarskog maslinovog ulja – Museum Olei Histriae dobitnik je međunarodne nagrade BIG SEE za dizajn interijera javne namjene za 2019. godinu. 

Nagrada je dodijeljena tvrtki Studio Fabrika koja je zaslužna za dizajn Kuće ulja, u Ljubljani u listopadu 2019. godine. Big SEE nagrada promiče te nagrađuje kvalitetnu dizajnersku i arhitektonsku produkciju jugoistočne Europe.

Više o nagradi pročitajte na linku: http://bigsee.eu/museum-olei-histriae-by-studio-fabrika-croatia/